Αρχική Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Επικοινωνία     
 
  

      ΠΑΣΚ-Τ
      Ανακοινώσεις
      Δελτία Τύπου
      Κινητοποιήσεις
      Εκδηλώσεις
      Θέματα

 

Καλώς ήλθατε στις σελίδες του otye.gr

Εάν συνεχίζετε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με και να δεσμευτείτε από τους ακόλουθους όρους χρησιμοποίησης, οι οποίοι διέπουν τη σχέση της Ο.Τ.Υ.Ε. με σας, σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.

Ο όρος "Ο.Τ.Υ.Ε." ή "εμείς" αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του ιστοχώρου, Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας, η επίσημη έδρα του οποίου είναι στην Αθήνα, Ελλάδα. Ο όρος "εσείς" αναφέρεται στο χρήστη ή τον επισκέπτη του ιστότοπου μας.

Η χρησιμοποίηση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

Το περιεχόμενο των σελίδων αυτού του ιστότοπου είναι για γενικές πληροφορίες και τη χρήση σας μόνο. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Ούτε εμείς ούτε οποιοιδήποτε τρίτοι δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή εγγυόμαστε ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιοδήποτε ιδιαίτερο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και υλικά μπορούν να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποκλείουμε ρητώς την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη, που επιτρέπεται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το νόμο.

Η χρήση σας οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται εξ ολοκλήρου με δικιά σας ευθύνη, για την οποία δεν θα είμαστε υπεύθυνοι. Θα είναι ευθύνη σας να εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες διαθέσιμες μέσω αυτού του ιστότοπου καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υλικό που ανήκει σε μας. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στο σχέδιο, σχεδιάγραμμα, άποψη, εμφάνιση και γραφικά. Η αναπαραγωγή είναι απαγορευμένη.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτόν τον ιστότοπο, που δεν είναι ιδιοκτησία, ή που έχουν χορηγηθεί στο χειριστή, αναγνωρίζονται στον ιστότοπο.

Η αναρμόδια χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να οδηγήσει σε αξιώσεις για τις τυχόν ζημίες ή/και να είναι ποινικό αδίκημα.

Κατά διαστήματα αυτός ο ιστότπος μπορεί, επίσης, να περιλάβει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για την ευκολία σας για να παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Δεν δηλώνουν ότι επικυρώνουμε τον ιστότοπο. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του συνδεομένου ιστότοπου.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου και οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύπτει από την χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους νόμους.

Δήλωση Απορρήτου :

Η Ο.Τ.Υ.Ε. συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.otye.gr, μόνο με απ'ευθείας καταχώρηση των στοιχείων των επισκεπτών μέσω φορμών που βρίσκονται σε ιστοσελίδες του www.otye.gr. Η Ο.Τ.Υ.Ε., δεσμεύεται πως δε θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία αυτά με κανένα μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό και δε θα παραχωρήσει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους για κανένα λόγο.

Τα στοιχεία θα διατεθούν μόνο στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για σημαντικό λόγο, έπειτα από αίτημα εισαγγελέα. Επίσης, η Ο.Τ.Υ.Ε. μπορεί να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που προέρχονται από τη συλλογή στοιχείων, έπειτα από στατιστική επεξεργασία τους, χωρίς να υποδεικνύεται κάποιο συγκεκριμένο άτομο, όπως για παράδειγμα, η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου.

Ευχαριστούμε.

 
   O.T.Y.E. © 2008-24