Αρχική Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Επικοινωνία     
 
  


 

Πανελλαδική Γραμματεία ΠΑΣΚ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ :

Γενικός Γραμματέας : ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας : ΚΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΘΗΝΑ)
Ταμίας : ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ( ΑΘΗΝΑ)
Υπεύθυνος Τεκμηρίωσης Θέσεων : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων : ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
Μέλη : ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ)
 ΖΙΖΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΛΕΞ/ΛΗ)
 ΚΡΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ)
 ΚΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΣ/ΚΗ)
 ΛΥΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΓΙΑΝΝΙΝΑ)
 ΡΕΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΑΘΗΝΑ)
 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΑΤΡΑ)
 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΘΕΣ/ΚΗ)
 ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Η ΠΑΣΚ-Τ είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και συμμετέχει στην ΠΑΣΚ-ΔΥ, η οποία συγκροτείται σε τριτοβάθμιο επίπεδο.

Η γραμματεία της πανελλαδικής ΠΑΣΚ-Τ συγκροτείται από:
1. τα εκλεγμένα μέλη της στο Γ.Σ της ΟΤΥΕ
2. τον αιρετό εκπρόσωπο των εργαζόμενων στα Υ.Σ.
3. τα εκλεγμένα μέλη της στην Ε.Ε. ή στο Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ που ανήκουν στην ΠΑΣΚ-ΔΥ.

Η συντονιστική Γραμματεία της Πανελλαδικής ΠΑΣΚ-Τ, είναι πενταμελής. Όλα τα όργανα συγκροτούνται έκτακτα ή κατόπιν αίτησης του 1/3 των μελών που τα απαρτίζουν και οι αποφάσεις των οργάνων είναι ομόφωνες ή πλειοψηφικές.

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων δραστηριοποιούνται αντίστοιχα οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις της ΠΑΣΚ-Τ, οι οποίες αποτελούνται από εννέα (9) μέλη. Αναλυτικότερα, αποτελούνται από τα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ της ένωσης και τα υπόλοιπα μέλη συμπληρώνονται με σχετική απόφαση της ολομέλειας.


Η ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος --> [ ΟΤΥΕ ]

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων Τελωνειακών --> [ ΔΑΚΕ-Τ ]
Δημοσιουπαλληλική Ενότητα Τελωνειακών --> [ ΔΕ-Τ ]

 
   O.T.Y.E. © 2008-23